Cultuur in transitie, cultuureducatie juist nu!

16 februari 2021

foto: Marwan Magroun

Hoe kom je als culturele sector sterker uit de coronacrisis? Over deze vraag boog de RRKC zich met ruim 40 Rotterdamse makers en instellingen. Zo ook met KCR. In haar advies aan het college van Burgemeester en Wethouders ‘Cultuur in transitie’ onderstreept de RRKC het enorme belang van cultuureducatie. En daar zijn we blij om. Gedurende de crisis hebben we continue de vinger aan de pols gehouden, en met ons aanbod geprobeerd zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de instellingen en het onderwijs. Van online koffiesessies voor culturele instellingen, tot hapklaar digitaal aanbod voor leerlingen van het primair- en voortgezet onderwijs.

 

 

KCR werkt op het snijvlak van onderwijs en kunst & cultuur. Twee sectoren die behoorlijke klappen hebben gekregen in de coronacrisis. We hebben gezien hoe onze eigen medewerkers zich van de ene (corona)golf naar de andere bewogen. Soms voor de golf, soms verlangend naar vaste grond onder de voeten. Tegelijkertijd zijn we getuige geweest van de innovatieve ontwikkelingen in en de wendbaarheid van de cultuursector én het onderwijs. Instellingen gaan flexibel om met hun aanbod, dat schijnbaar in een handomdraai wordt omgebogen van live naar online, op anderhalvemeter, terug naar online en alles ertussenin. Die flexibiliteit en veerkracht zien we ook terug in het onderwijs, waar leerkrachten en docenten online en klassikaal onderwijs combineren. Een enorme prestatie, met helaas ook een minder fraaie keerzijde. Naast de toegenomen werkdruk, merken we ook dat scholen nu even geen tijd hebben voor kunst en cultuur. Terwijl wij ervan overtuigd zijn dat leerlingen nu, meer dan ooit, behoefte hebben aan cultuureducatie om te kunnen reflecteren op een situatie die hen extra raakt. Want de cijfers liegen er niet om. Uit onderzoek van I&O research blijkt 69% van de jongeren zich eenzamer te voelen dan voor de crisis.

 

“Zorg juist nu voor het stimuleren van cultuureducatie.”

- De RRKC in 'Cultuur in transitie'

 

Op 9 februari heeft de RRKC aan het college van B&W en de culturele sector een advies uitgebracht over corona en cultuur. Hoe kom je niet alleen levend, maar zelfs sterker uit de coronacrisis? Opvallend in het advies is de roep om vooral nú cultuureducatie te stimuleren. De RRKC onderschrijft hiermee het belang dat instellingen en de gemeente blijven investeren in cultuureducatie, vooral nu. Cultuureducatie kan de pijn verzachten en biedt docenten en leerlingen (adem)ruimte om te reflecteren op de pandemie en om de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden te ondersteunen.

 

Gelukkig bleken veel scholen van dit belang doordrongen, want ook tijdens de lockdown was de behoefte aan cultuureducatie groot. Met CultuurLink, het gratis digitaal aanbod van cultuuronderwijs van Cultuurtraject, konden we gelukkig tientallen scholen helpen. WIRED Rotterdam bedacht in samenwerking met enkele culturele instellingen challenges voor jongeren in het voortgezet onderwijs en het mbo. Maar ook scholen die even geen tijd hebben voor cultuuronderwijs, proberen we met laagdrempelig en interactief cultuureducatief aanbod te bereiken. Vanuit onze passie en de overtuiging dat cultuureducatie docenten en leerlingen kan helpen om sterker uit de pandemie te komen.