Zee Een onstuimige reis vanaf het strand tot in de diepte van de oceaan

Productinformatie

Doelgroep
PO Groep 7-8
Locatie
Rondleiding incl. workshop op locatie Villa Zebra
Periode
Rondleiding incl. workshop 05-10-2020 t/m 30-07-2021
Duur
90 minutenuten Rondleiding incl. workshop
Leerdoelen
- nieuwe ideeën ontwikkelen over zichzelf en de wereld waarin ze leven
- verbeelding stimuleren met open vragen en interactie met hedendaagse beeldende kunst
- alle leergebieden van Kunst & Cultuur, van Nederlands de leergebieden: taal en denk-ontwikkeling; experimenteren met taal en vormen van taal; doelgericht communiceren; literaire competentie, van Burgerschap: identiteit; diversiteit; duurzaamheid, globalisering; denk- en handelwijzen, van Mens & Maatschappij: ethiek en denkwijzen, van Mens & Natuur: duurzame ontwikkeling, relaties en verbanden en de aarde.
Contactpersoon bij KCR
team Cultuurtraject (cultuurtrajectrotterdam@kc-r.nl)

Van een zomerse dag op het strand tot de peilloze diepte van de oceaan. De hedendaagse kunstwerken en onderwerpen in de tentoonstelling Zee worden steeds intenser, donkerder en dieper. Dit wordt versterkt door de deelnemende dichters en spoken word artiesten. De zee is actueel vanwege klimaatveranderingen en globalisering.

 

Na het bekijken van de tentoonstelling gaan de leerlingen zelf aan de slag met een begeleider van Villa Zebra en een boeiende kunstenaar. In een beeldende workshop gaan ze verder in op de onderwerpen: dagje strand, strandjutten, de haven, een boot, zeedieren, zout, plastic soep, woeste zee, zeemonsters en de diepzee.