Veilige Haven Douane/Mens en Maatschappij/Burgerschap

Productinformatie

Doelgroep
VO Praktijkonderwijs Leerjaar 3
VO ISK Leerjaar 3
VO Vmbo BBL/KBL Leerjaar 3
VO Vmbo TL/Mavo Leerjaar 3
VO Havo Leerjaar 3
VO Vwo Leerjaar 3
Locatie
Tentoonstelling op locatie
Periode
Tentoonstelling 02-09-2019 t/m 31-07-2020
Duur
90 minuten Tentoonstelling
Leerdoelen
Economie: De leerling kan verschillende voorbeelden geven over het beïnvloeden van het koopgedrag van consumenten (Tijdens de les vertellen we over de werkwijze van de Douane, natuurbescherming, vraag en aanbod en over merkvervalsing).
Aardrijkskunde: (transport en vervoer) De leerling beschrijft de infrastructuur en schaalvergroting in transport in Nederland (Zo vertellen wij veel tijdens de les over Schiphol en havengebied Rotterdam).
Burgerschap: De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan (De werkvorm waar we veel gebruik van maken, is het onderwijs leergesprek. Leerlingen gaan met de museumdocent in gesprek waarom bepaalde producten wel mogen en niet mogen ingevoerd).
Contactpersoon bij KCR
team Cultuurtraject (cultuurtrajectrotterdam@kc-r.nl)

Tijdens Veilige Haven leren de leerlingen alles over de Douane in Nederland en de taken op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. De luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven staan centraal in deze les. In het museum stellen wij diverse douane vondsten tentoon, afkomstig uit koffers, cargovrachten en containers. Onze museumdocenten vertellen de leerlingen de verhalen achter deze vondsten. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de fiscale taken van de Douane die vaak minder zichtbaar zijn voor de burger. Met verschillende werkvormen worden alle leerlingen actief bij de les betrokken. Om alles aan bod te laten komen zal de klas worden opgedeeld. Na 45 min wisselen de groepen om.